Als je deze tekst ziet, dan zit je verkeerd ;-)
Dit is de basismap van de kaarten van Openwaterkaart.nl maar hier vind je als mens weinig nuttige informatie.
De kaarten moeten gedownload worden m.b.v. de download-plugin van OpenCPN.

Surf naar https://openwaterkaart.nl voor verdere uitleg.

If you see this text, you're in the wrong place ;-)
This is the base-directory of the charts of Openwaterkaart.nl but at this spot you find little usefull information as a human being.
The charts should be downloaded with the doenload-plugin of OpenCPN.

Surf to https://openwaterkaart.nl for further explanation.